21 Contemporary Japanese Printmakers


Cleveland: The Cleveland Museum of Art. Very Good. 1979. Wraps. Printed wraps. Featuring artist biographies and examples of work from Junji Amano, Yoshisuke Funasaka, Kiyoshi Hamada, Shoichi Ida, Shigeyuki Kawachi, Hideki Kimura, Kiyoko Kobayashi, Shigeki Kuroda, Ahira Matsumoto, Mayumi Morino, Kansuke Morioka, Tadyoshi Nakabayashi, Masako Nakayama, Fumihiko Nishioka, Tetsuya Noda, Kazuhiko Sanmonji, Harumi Sonoyama, Shigeru Tanaguchi, Yoko Yamamoto, Hodaka Yoshida and Hiroyasu Yoshike.; Small 4to 9" - 11" tall; 62 pages; All shipments through USPS insured Priority Mail. .

Title: 21 Contemporary Japanese Printmakers

Author Name: Junji Amano, Yoshiuke Funasaka, Kiyoshi Hamada, Shoichi Ida, Shigeyuki Kawachi, Hideki Kimura, Kiyoko Kobayashi, Shigeki Kuroda, Ahira Matsumoto, Mayumi Morino, Kansuke Morioka, Tadyoshi Nakabayashi, Masako Nakayama, Fumihiko Nishioka and others.

Categories: Art,

Publisher: Cleveland, The Cleveland Museum of Art: 1979

Binding: Wraps

Book Condition: Very Good

Seller ID: 3025

Keywords: Japan